İlçeye uzaklığı 12 km. Rakım 1050. 32 hane ve nüfusu 101’dir. ilçenin Kuzey Batısında yer alır. Rivayete göre ismini geçmişte mahellede fazlaca yetiştirilen dut ağacından almıştır. Dutözü mahallesi, Emirgazide yaşadığı bilinen ancak hakkında pek fazla bilgi bulunmayan Muslu Paşa’nın Emir Halil ve Emir Osman adlı iki kardeş çobanın buraya gelip yerleşmesiyle kurulduğu mahalle halkı tarafından anlatılmaktadır. Mahalle tepelerin arasında kurulmuştur. Arazi yapısı büyük ölçüde engebeliktir. Dutözü bitki örtüsü bakımından Kazanın en zengin birkaç köyünden birisi durumundadır. Etrafı meşe ormanlarıyla kaplıdır. Geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Mahalle halkının önemli bir kısmını DSİ Kurtboğazı Barajından emekli olanlar oluşturur. Bu yüzden tarım ve hayvancılıkla uğraşan aile sayısı azdır. Yine de geleneksel toprağa bağlı olunması nedeniyle arpa buğday ekilmekte, bağcılıkla uğraşılmaktadır. Ayrıca köyde meşhur Ankara Tiftik Keçisi yetiştirilmektedir. 

Sülale isimleri: Emirhaliller (Ozçelik,Yalova, demirci, yeşil), Emirosmanlar(Akkaya, Zorova, Altıntaş, Cantürk), Hacılar(Demirel, Demirok, Ersoy, Oztürk), Imamlar (Canpo Köksoy, Sefalıöz, Sancak)

Tarihi turistik yerler: Gavur ini, Akbaba Kayaları, Çopar Tepesi, Dutözü köyü bitki örtüsü bakımından oldukça zengin bir köy olduğu için mesire ve piknik alanları bakımından da zengindir.