KAHRAMANKAZAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU HİZMET STANTARTLARI 
S.N. SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER  HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ 
1 Sürücü Belgesi İşlemleri 1-Sürücü Sertifikası  1 Mesai Günü
2-Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursuna Müracaat Formu 
3-Sürücü Belgesi Dosyası
4-İkametgah 
5-Sağlık Raporu 
6-Adli Sicil Belgesi
7-Nüfus Cüzdanı 
8-Öğrenim Belgesi
9-1 Adet 5X6 Biyometrik Fotoğraf
10-Değerli Kağıt ve Vakıf Bedeli Makbuzu 
11-Müracaat Formu
12-Parmakizi Formu
13-Kan Gurubu Belgesi
14-GBT Kaydı 
2 Yeni Araç Tesçil İşlemleri 1-Fatura Fotokopisi 1 Mesai Günü
2-Motorlu Araç Tesçil Dosyası
3-Uygunluk Belgesi Aslı 
4-ÖTV Makbuzu Aslı 
5-Sigorta Poliçesi Fotokopisi
6-İki Adet Müracaat Formu
7- Nüfus Cüzdanı 
8-İthal Araçlar İçin Trafik Şahadetnamesi İstek Formu 2 Adet 
9-Bayi Yetki Belgesi 
10- Şirketlerde İmza Sirküleri ve Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopileri 
3 Araç Tesçil İşlemleri (Nakil)  1-Noter Satış Belgesi 1 Mesai Günü
2-Motorlu Araç Tesçil Dosyası
2-İki Adet Müracaat Formu
3-Nüfus Cüzdanı 
4-Sigorta Poliçesi
5-Trafik Belgesi
4 Pasaport Hizmetleri 1- 2 Adet Biyometrik Resim 15 Dakika
2- Harç Bedeli Makbuzu 
3- Defter Bedeli Makbuzu 
4-Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
5-Parmak İzi Formu
5 Yivsiz Av Tüfek Ruhsatnamesi   1-Kaymakamlıktan Havaleli Dilekçe  5 Mesai Günü 
2-Vergi Dairesinden Ruhsat Harcının Yatırıldığına Dair Makbuz
3-Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
4-Yeni Çekilmiş 3 Adet Fotoğraf
5-Sağlık Ocağından Avtüfeği almasında ve Kullanmasında Ruhen ve Bedenen Sakınca Olmadığını Belirtir Rapor 
6-Vergi Dairesinden 1.000,00 TL Kadar Vergi Borcu Yoktur Yazısı 
7-Parmak İzi Formu
6 Yivsiz Av Tüfek Devir İşlemleri  1-Yivsiz Av Tüfeğini Devir Edecek Şahsın Kendisi ve Nüfus Cüzdanı 10 Dakika 
2-Yivsiz Av Tüfekğini Devir Edecek Şahsın Yivsiz Av Tüfek Ruhsat Namesi 
3-Yivsiz Av Tüfeğini Devir Alacak Şahsın Kendisi ve Nüfus Cüzdanı
4-Yivsiz Av Tüfekğini Devir Alacak Şahsın Yivsiz Av Tüfek Ruhsat Namesi 
5-Devir Edilecek Yivsiz Av Tüfeği 
7 Yivsiz Tüfek Satın Alma Belgesi        (Yivsiz Av Tüfek Ruhsatnamesi Altı Ayı Geçmemiş olanlar için) 1-Kaymakamlıktan Havaleli Dilekçe  5 Mesai Günü 
2-Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
3-Yeni Çekilmiş 2 Adet Fotoğraf
8 Yivsiz Tüfek Satın Alma Belgesi        (Yivsiz Av Tüfek Ruhsatnamesi Altı Ayı Geçmiş olanlar için) 1-Kaymakamlıktan Havaleli Dilekçe  5 Mesai Günü 
2-Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
3-Sağlık Ocağından Avtüfeği almasında ve Kullanmasında Ruhen ve Bedenen Sakınca Olmadığını Belirtir Rapor 
4-Vergi Dairesinden 1.000,00 TL Kadar Vergi Borcu Yoktur Yazısı 
5-Yeni Çekilmiş 2 Adet Fotoğraf
9 Kuru Sıkı Tabanca Bildirim Belgesi 1-Dilekçe  1 Mesai Günü
2-Fatura 
3-Kurusıkı Gaz ve Ses Tabancası 
4- Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi
10 Siyasi Parti İlçe Teşkilatı Kuruluş Evrakları  1-Genel Merkez Atama Yazısı (Onaylı),
2-Alındı Belgesi
3-Yönetim Kurulu Çizelgesi (Tasdikli), Yönetim Kurulundaki Şahıslara Ait
     a) Nüfus Cüzdan Sureti
     b) İkametgâh İlmühaberi
     c) Sabıka Kaydı
Not. Her evraktan 4'er adet olacak Seçimden veya Atamadan başlayarak 15 gün içinde mülki amirliği dilekçeyle teslim edilecek 
2 Mesai Günü 
11 2911 Sayılı Kanuna Göre Düzenlenen Açık ve Kapalı Yer Toplantıları  1-Mülki Amirliğe hitaben (7) kişi tarafından imzalanan bildirimi vermek ( Bildirimde toplantının amacı, yeri, tarihi ve saati ile düzenleme kurulunda görev alanların meslek, iş, telefon ve adres bilgileri bulunmalıdır.)
2-Düzenleme Kurulundaki şahıslara ait nüfus Cüzdan Suretleri
3- İkametgâh belgeleri
4-Savcılık Sabıka kayıtları ,
Başvuru Şartları :                                                                                                                                                                            1-18 yaşını doldurmuş ve fiil ehliyetine sahip en az (7) kişilik düzenleme kurulu oluşturmak, oluşturulan düzenleme kurulu arasından birisi düzenleme kurulu başkanı seçilir.
2-Diplomatik Dokunulmazlıkları bulunanlar düzenleme kurulu başkan ve üyesi olamazlar.
3-Yabancı şahıslların Düzenleme kurulunda görev alması İçişleri Bakanlığı iznine tabidir.
4-En az (48) saat önceden mesai saatleri içerisinde Mülki Amirliğe Müracaatta bulunmak gereklidir.    
2 Mesai Günü 
12 GBT Sorgulama  1-Şahıs  5 Dakika
2-Nüfus Cüzdanı  
13 Parmak İzi Alma  1-Nüfus Cüzdanı  5 Dakika 
2-Fotoğraf
14 Bilgi Edinme  1- Şahıs TC Kimlik Numarası 2 Mesai Günü 
2-Adı Soyadı 
3-E Mail Adresi 
4-İkamet Adresi 
15 Askerlik İşlemleri  1-Öğrenim Belgesi 15 Gün 
2-Sefer Görev Emri Tebliği ve İptali 
16 Tebligatlar Nüfus Cüzdanı  7 Gün 
17 Şikayetler  Nüfus Cüzdanı  Anında 
18 Müracaatlar Nüfus Cüzdanı  Anında 
19 155 Polis İmdat Hizmetleri İhbarlar niteliğine göre hemen değerlendirmeye alınır Anında 
 
                Başvuru esnasında yukarıda belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetlerin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk mürücaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
           
  İlk Mürücaat Yeri             : Kazan İlçe Emniyet Müdürlüğü İkinci Mürücaat Yeri   : Kazan Kaymakamlığı
  İsim                                : Murat SANSAR İsim                          : Murat DURU
  Unvan                             : 3.Sınıf Emniyet Müdürü Unvan                       : Kaymakam
  Adres                             : Atatürk Mah. Ankara Bulvarı No:115 Adres : Kazan Kaymakamlığı Ankara      : Bulvarı Hükümet Konağı
  Tel                                 : 0 312 814 14 98 Tel                            : 0 312 814 10 03
  Faks                              : 0 312 814 14 99 Faks                         : 0 312 814 05 33
  E-Posta                          : kazanemniyet@ankaraemniyet.gov.tr E-Posta                    : kazan-w@kazan.gov.tr