MESAİ SAATLERİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ 25/03/2016

T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İl Yazı İşleri Müdürlüğü 

 25/03/2016

SAYI   : 13688855-010.04-12517                                                   

KONU : Mesai Saatlerinin Yeniden Düzenlenmesi

 

 

 

 

İlgi  : Bakanlar Kurulunun 16.03.2016 tarihli ve 2016/8589 sayılı kararı.

Ankara İlinde 8 Kasım 2015 tarihinden itibaren uygulanmakta olan mesai saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 100. maddesi gereğince 28 Mart 2016 Pazartesi gününden itibaren uygulamaya konulmak üzere aşağıda belirtildiği şekilde düzenlenmiştir.  

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları için özel kanun, tüzük ve talimatla tespit edilen çalışma saatlerinin uygulanmasına ilişkin esaslar saklıdır.

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

 

Mehmet KILIÇLAR
Ankara Valisi 

 

 

ÇALIŞMA SAATLERİ    :     


SABAH      ÖĞLEDEN SONRA   
08.00 -12.00     13.00 -17.00

 

 


DAĞITIM     :                                                

Gereği  :   Bilgi  :   
-Vali Yardımcılarına        -Başbakanlığa 
-Büyükşehir Belediye Başkanlığına     -Bakanlıklara
-Kaymakamlıklara      -4.Kolordu ve Garnizon Komutanlığına    
-Kamu Kurum ve Kuruluşlara   -Cumhuriyet Başsavcılığına  
        -Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına
        -Üniversite Rektörlüklerine