İlçeye uzaklığı 12 km. Rakım 955 m. 60 hane ve nüfusu 268’dir. ilçenin Kuzey Doğusunda yer alır. Mahalle isminin zanaat ve ziraat erbabını bir arada toplayarak işlerini düzenleyen Ahi teşkilatına mensup Ahi İsmail den almıştır. (1463 tarihli Tapu Tahrir kayıtları) Çünkü Osmanlı Devletinin kuruluşunda da büyük rol oynayan Ahiler yalnızca şehirlerde değil köylerde de teşkilatlanmışlardır. Geçim kaynağı tarım hayvancılık. Köyün arazisi kısmen engebeli, kısmen düzlüktür. Yetiştirilen ürünler arpa, buğday, nohut, yulaf, kavun. Mahallenin bir diğer geçim kaynağı da sebzeciliktir. Sulama Ova Çayından ve açılan sondaj kuyularından sağlanmaktadır Sütçülük, bağcılık meyvecilik koyun yetiştiriciliği diğer geçim kaynakları arasında sayılabilir. Ayrıca mahallede 4 tane sera bulunuyor. Sülale isimleri: Çakırlar (Yener) Camazaklar (Boran, Başayar), Baloğulları(Anar, Balcı), Göğüsler (Yakın, Sunar, Ünal) Molla Hüseyinler(Yüksek) Tarihi turistik yerler: Tarihi köy çeşmesi