KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
KAHRAMANKAZAN İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
 
SIRA NO
HİZMETİN ADI
İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(Dakika)
1
Doğum
Resmi doğum raporu veya yazılı beyan sahibine ait nüfus cüzdanı.
10
2
Çok Dilli Doğum Belgesi
Almaya yetkili kişinin beyanı ile beyan sahibine ait nüfus cüzdanı.
2
3
Tanıma
1)     Tanıma senedi; Noter veya mahkemece yapılmışsa onaylı 2 örnek tanıma senedi.
2)     Tanıma senedini nüfus idaresi yapacaksa ilgilinin beyanı ve nüfus cüzdanı ile tanınan çocuğa ait varsa doğum raporu.
15
4
Evlat Edinme
Yetkili mahkemelerce verilmiş ve kesinleşmiş 2 örnek karar.
10
5
Vesayet Kaydı
Almaya yetkili kişinin beyanı ile beyan sahibine ait nüfus cüzdanı.
15
6
Evlenme
Evlendirme memurluğunca düzenlenmiş 2 örnek MERNİS evlenme bildirimi
10
7
Çok Dilli Evlenme Belgesi
Almaya yetkili kişinin beyanı ile beyan sahibine ait nüfus cüzdanı.
2
8
Boşanma
Yetkili mahkemelerce verilmiş ve kesinleşmiş 2 örnek karar.
10
9
Kayıt Düzeltme
Yetkili mahkemelerce verilmiş ve kesinleşmiş 2 örnek karar.
10
10
İdarece Kayıt Düzeltme
Dayanak belgesi ve dilekçe.
10
11
Kişi Bilgileri Güncelleme
1)     Kişinin beyanı
2)     Hatanın tespiti halinde ilgili personel.
5
12
Mükerrer Kayıt Silme
Yetkili mahkemelerce verilmiş ve kesinleşmiş 2 örnek karar veya idarenin verdiği karar.
10
13
Nesep Düzeltme
Yetkili mahkemelerce verilmiş ve kesinleşmiş 2 örnek karar veya idarece düzenlenen nesep düzeltme formu.
10
14
Ölüm
1)     Ölüm olayını bildirmekle yükümlü görevlilerce düzenlenmiş 2 örnek MERNİS  ölüm tutanağı.
2)     Ölene ait nüfus cüzdanı.
10
15
Gaiplik
Yetkili mahkemelerce verilmiş ve kesinleşmiş 2 örnek karar.
10
16
Vasiyet
Noterlerce düzenlenmiş vasiyet bildirim formu veya vasiyet bildirim yazısı.
5
17
Nüfus Kayıt Örneği
Almaya yetkili kişinin beyanı ile beyan sahibine ait nüfus cüzdanı, varsa veraset ilamı dava dilekçesi.
1
18
Nüfus Cüzdanı Değiştirme
1)     Eski nüfus cüzdanı
2)     2 adet fotoğraf (15 yaş ve üzeri için son altı ay içinde çekilmiş)
3)     Kayıp ise ilgili muhtarlıktan alınan fotoğraflı nüfus cüzdanı talep belgesi.
3
19
Uluslar arası Aile Cüzdanı
1) Evli çiftlere ait nüfus cüzdanları
2) 2 şer adet fotoğraf.
3) Eski aile cüzdanı
4) Kayıp ise ilgili muhtarlıktan alınan fotoğraflı uluslar arası aile cüzdanı talep belgesi.
15
20
Adres Kayıt İşlemleri
1)     Kişinin şahsi beyanı
2)     Nüfus cüzdanı veya resmi kurumlarca verilen kimlik belgesi.
3)     Beyan edilen adresin boş olması, adres boş değil ve başka birine ait kaydın tespiti halinde ise; ilgiliden adres beyan formu ile birlikte adresi teyit edici elektrik, su, doğalgaz, telefon faturası/sözleşmeyi veya kira kontratının noter tasdikli örneği.
5
21
Yerleşim Yeri Belgesi
1)   Almaya yetkili kişinin beyanı
2) Beyan sahibine ait Nüfus cüzdanı veya resmi kurumlarca verilen kimlik belgesi.
1
 
             Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İLK MÜRACAAT
NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ
İKİNCİ MÜRACAAT
NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ
İsim              
İbrahim CANDAN
İsim              
Alaattin PEKGÖZ
Unvan           
Nüfus Şefi
Unvan            
İlçe Nüfus Müdürü
Adres            
İlçe Nüfus Müdürlüğü
KAHRAMANKAZAN-ANKARA
Adres            
İlçe Nüfus Müdürlüğü
KAHRAMANKAZAN-ANKARA
Tel.               
0312 – 814 12 96
Tel.               
0312 – 814 12 96
Faks              
0312 – 814 54 60
Faks              
0312 – 814 54 60
e-posta          
Kazan06@nvi.gov.tr
e-posta          
Kazan06@nvi.gov.tr