KAHRAMANKAZAN İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI-1 (Vatandaş ve Özel Sektöre Sunulan Hizmetler):
 
HAYVAN SAĞLIĞI, YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ BİRİMİ
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA         SÜRECİ
(EN GEÇ)
 
1
Yurtiçi Veteriner Hayvan ve Hayvan Maddeleri Sevk Raporu
 
1-Köylerde Muhtarlıklardan,Belde Merkezlerde ise
Belediyeden alınmış Menşe Şahadetnamesi
2-İlçe Tarım Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinden alınacak araç muayene ve dezenfeksiyon alıntı makbuzu
3-Sevk edilecek hayvanların şap aşısı ile en az 15 gün en fazla 6 ay önceden yapıldığına dair belge.
4-Büyükbaş hayvanlar için pasaport.
 
 
30 DAKİKA
(HAYVAN MUAYENE HARİÇ)
 
2
Büyükbaş Hayvan Pasaportu
1-Hayvan Sahibinin Nufus Cüzdanı İle Başvurması
2-Döner Sermaye İşletmesinden alınacak pasaport alıntı makbuzu
30 DAKİKA
 
 
 
 
 
 
3
Hayvan Aktarma(Alım-Satım)
1-Alıcının hayvanı aldığını gösteren hayvan pasaport belgesi
2-Başka il ve merkez ilçe dışından alınmışsa veteriner sağlık raporu
3-Hayvan sahibi ve alıcının kimlikle başvurması
30 DAKİKA
 
4
Aşı Talebi
1-Hayvan sayısını,açık adresi ve aşılamaya gelindiğinde ulaşılabilecek telefon numarasını gösteren dilekçe
2-Proğram dışı aşılamalarda aşının ücretinin döner sermaye işletmesine yatırıldığını gösterir alıntı makbuzu.
3-Program dışı aşılamalarda hayvan sahipleri tarafından
araç temin edilmesi.
3 GÜN
 
 
 
 
 
 
5
Büyükbaş Besi Desteklemesi
1-Örgütlü üyeler bağlı olduğu örgüte,Örgütsüz üyeler İlçe Müdürlüklerine Dilekçe ile müracaat eder.(Her yıla ait tebliğe göre değişebilir)
3 AY
 
 
 
 
 
 
6
Bilgi,Belge Talepleri
1- Ad.Talep dilekçesi
30 DAKİKA
 
7
Arılık ve Koloni Bildirim Müracaatı
1-1 Ad.Arılık ve Koloni Bildirim Formu.
30 DAKİKA
 
8
Arı Konaklama Belgesi
1-İlçe Tarım Müdürlüğüne Dilekçe
2-Konaklayacağı yer gerçek kişiye ait ise şahısla,tüzel kişiliğe ait ise tüzel kişiliği temsil eden yetkililerle yapacakları anlaşma belgesi,
3-Veteriner Sağlık Raporu.(Arı nakledilmedi ise Veteriner Sağlık Raporu nakilden sonra istenir.)
4-Arıları konaklayacakları yer tespiti için araç tahsisi.
2 SAAT
 
9
Anaç Koyun Keçi Desteklemesi
1- Başvuru dilekçesi (Üreticiler yetiştirici örgütlerine başvurur. Yetiştirici örgütleri İl/İlçe Tarım Müdürlüklerine başvurur.)
3 AY
 
 
Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır. 
 
 
 
 
10
Anaç Sığır Desteklemesi
1-Dilekçe(Başvurular bağlı olduğu birliğe de yapılabilir.)
2-Merkez Birliği Yetki Belgesi
3 Ay
 
11
Anaç Manda Desteklemesi
1-Dilekçe
2-Türkvet İşletme Tescil Belgesi
2 AY
 
12
Buzağı Desteklemesi
1-Dilekçe
45 GÜN
 
13
Genetik Kaynaklarının Desteklenmesi
1-Dilekçe
3 AY
 
14
Çiğ Süt Üretiminin Desteklenmesi
Üretici örgütlü ise örgüt tarafından yapılacak başvurularda;
1-Başvuru dilekçesi
2-İcmal Hazırlama Yetki Belgesi
3-Örgütün hazırlamış olduğu ciğ süt destekleme icmali
4-Fatura ve/veya müstahsil makbuzları
5-Üye listesi
Üretici öegütlü değil ise üreticiler tarafından yapılacak başvurularda;
1-Başvuru dilekçesi
2-Fatura ve/veya müstahsil makbuzları
2 AY
 
 
Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır. 
Adı Soyadı
Ünvanı
İmza
:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TARIMSAL ALT YAPI VE ARAZİ DEĞERLENDİRME BİRİMİ
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA         SÜRECİ
(EN GEÇ)
1
İstatistiki Bilgiler
1-Başvuru Dilekçesi.
5 GÜN
2
Birifing Bilgileri
1-Başvuru Dilekçesi.
5 GÜN
3
Bütçe Bilgileri
1-Başvuru Dilekçesi.
5 GÜN
4
Bağcılık İşlemleri
1-Bağ Üretici Beyannamesi.
2-İşletme Dosyası.
3-Üretim Dosyası.
-
5
STATİP (Sorunlu Tarım Alanlarının Tespiti ve İyileştirilmesi Projesi)
1-Sahada ve Büroda Yapılan Çalışmalar İçin Diğer Kurumlardan Alınan Dökümanlar.
15 GÜN
6
Tarımsal ve Hayvancılık Amaçlı Hisseli Satışlar
1-Tapu İlçe Müdürlüğü Yazısı.
2-İlgili Belediye Yazısı.
3-Tapu Kaydı (Çaplı Fotokopi).
7 GÜN
7
Mera İşgali İle İlgili Şikayetler
1-Dilekçe
2 AY
8
Çiftçi Kayıt Sistemine Kayıt ve ÇKS Belgesi verilmesi
1-Başvuru Dilekçesi.
2-TC Kimlik Numarasını Belgeleme.
3-Çiftçi Belgesi.
4-Çiftçi Kayıt Formu (A, B, C sayfaları)
5-Tapu Müdürlüğünden “Kayıtlarımıza Uygundur” ibareli onaylı tapu fotokopisi.(İlk Müracaatlarda ve tapu değişikliğinde gerekli.
6-Onaylı Kira Sözleşmeleri (Kiralanan arazinin toplam 100 dekarı geçmesi halinde Noter Onaylı Kira Sözleşmesi).
7-Muvafakatname-1 (Hisseli arazilerde diğer hissedarların arazilerinin beyan edilmesi durumunda kullanılır. Hissedarlara ulaşılamaması halinde Noter Onaylı tek taraflı Taahhütname verilir.)
8-Muvafakatname-2 (Birinci derecede akrabalar için. Anne, Baba, Eş ve Çocuklar).
9-Tüzel Kişilerdeen Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri ve Yetki Belgesi (Kamu Tüzel Kişileri hariç.)
10-Vesayet altındaki kişiler için mahkeme kararı.
 
9
ÇKS Güncelleme
1-ÇKS Belgesi için gerekli belgelerle birlikte başvurusu kabul edilmiş dosya.
YIL İÇERİSİNDE SÜREKLİ
10
Mazot, Kimyevi Gübre ve Toprak Analiz Desteklemesi.
1-ÇKS’ye kayıtlı olmak.
2- Mazot, Kimyevi Gübre ve Toprak Analiz Desteklemesi Başvuru Dilekçesi.
3-Toprak Analizi Formu.
1 SAAT
11
Yutiçi Sertifikalı Tohumluk Kullanımı Desteği.
1-ÇKS’ye kayıtlı olmak.
2-Yutiçi Sertifikalı Tohumluk Kullanımı Desteği Bşvuru Dilekçesi.
3-Yutiçi Sertifikalı Tohumluk Kullanımı Desteği Talep Formu.
4-Fatura.
5-Tohumluk Sertifikası.
1 SAAT
12
Yutiçi Sertifikalı Fidan Desteği
1-ÇKS’ye kayıtlı olmak.
2-Yutiçi Sertifikalı Fidan Desteği Bşvuru Dilekçesi.
3-Yutiçi Sertifikalı Fidan Desteği Talep Formu.
4-Fatura.
5-Fidan Sertifikası.
2 GÜN
13
Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları Desteklemeleri.
1-ÇKS’ye kayıtlı olmak.
2-Başvuru Dilekçesi.
 
14
Yurtiçi Sertifikalı Tohumluk Üretim Desteği
1-ÇKS’ye kayıtlı olmak.
2-Müracaat Formu.
3-Tohumluk Üretilen Arazilere Ait ÇKS Belgesi.
4-Sözleşmeli Yetiştirici Listesi.
5-Tohumluk Yetiştiricilerine Ait Arazi Bilgileri Formu(Ek-2)
6-Tohumluk Sertifikası Sureti.
7-Tohumluk Beyannamelerinin Onaylı Sureti.
8-Tohumculuk Kuruluşu Olduğunu Gösterir Belge (Tügem tarafından verilir)
9-Tohumluk Satış Faturası (Satış işleminden sonra)
10-Diğer İllerde Üretilip Sertifikalandırılacak Tohumluk Üretim Bilgileri Formu (Ek-3)
11-Fatura ve Sertifika İcmali Formu.
20 GÜN
15
Yem Bitkileri Desteklemeleri
1-Yem Bitkileri Desteği Başvuru Dilekçesi.
2-ÇKS Belgesi.
3-Kimlik Fotokopisi.
4-Taahhütname (Çok yıllık yem bitkileri ve yapay çayır mera ekilişleri için.)
2 AY
 
Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır. 
 
 
Adı Soyadı
Ünvanı
İmza
:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GIDA VE YEM BİRİMİ
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA         SÜRECİ
(EN GEÇ)
1
Gıda Satış Toplu Tüketim Yerleri Kayıt Belgesi
1-Belediyeden İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı (Onaylı Fotokopisi).
1 GÜN
 
Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır. 
 
Adı Soyadı
Ünvanı
İmza
:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI BİRİMİ
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA         SÜRECİ
(EN GEÇ)
1
Üretici Kayıt Defteri tanzimi
1-Tapu Kaydı
2-Çiftçi Belgesi (Kontrol Tutanağı)
1 GÜN
 
 
Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır. 
 
Adı Soyadı
Ünvanı
İmza
:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İDARİ ve MALİ İŞLER BİRİMİ
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA         SÜRECİ
(EN GEÇ)
1
Bilgi Edinme
1-Dilekçe
15 GÜN
 
 
Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır. 
 
Adı Soyadı
Ünvanı