TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI
         2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 6. Maddesi ve 08.08.1985 tarih ve 18836 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3. Maddesinin birinci fıkrası gereğince Kaymakamlığımızca önceden belirlenerek onaylanan ve ilan edilen İlçemizde Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Yer ve Güzergâhı;

          TOPLANMA YERİ               :Su Kulesi Parkı – 4825,32 m² lik alan,
        YÜRÜYÜŞ GÜZERGÂHI   : Satıkadın Mahallesi Su Kulesi Parkından Sancak Caddesi   (171 Metre)’ni takiben Ankara Bulvarına çıkış - Ankara Bulvarı (239 Metre)’ndan Ankara istikametine (Yolun Terminal Kavşağından Belediye istikametine doğru gelen kısmı) dönüş ve Ankara Bulvarı ile Fevzi Çakmak Caddesinin buluştuğu Terminal Kavşağından sola dönüş yapılarak Miting alanı olan Milli Egemenlik Parkına giriş.

          TOPLANTI ALANI              : Milli Egemenlik Parkı – 7037,26 m² lik alan,
          DAĞILIŞ YÖNLERİ            :Milli Egemenlik Parkı bitişiğinde bulunana Mevlana Caddesi ile bu caddeye bağlı olan Fevzi Çakmak Caddesi, Benhur Sokak, Tamirciler Caddesi ile Kavaklık Caddesi dağılma güzergâhlarıdır.

        AFİŞ VE PANKART ASMA YERLERİ: İlk toplanma alanı ve çevresi, yürüyüş güzergâhı üzeri, toplantı alanının çevresi ile Kahramankazan Belediyesi Başkanlığının Billboard Tabelaları afiş ve pankart asma yerleri olarak belirlenmiştir.